Spå uttrykk

Krystallkulen og andre alternative ord

Astrologi

Astrolog er et av verdens eldste yrker. Ordet kommer fra gresk, ”astron” betyr ”stjerne” og ”logos” betyr ”læren om”. I Astrologien gransker man en persons fødselsøyeblikk. Det stjernetegn personen er født i og hvilket hus Månen, Ascendenten, Medium Coeli, Jupiter, Saturn, Mars, Venus, Merkur og Solen ligger i ved personens fødsel granskes av astrologen. Til og med vinkelforhold til ulike himmellegemer undersøkes. Astrologi brukes ofte for å finne de mest gunstige perioder for ulike aktiviteter. Våre dyktige astrologer kan gi eksperthjelp og spå deg.

Automatskrift

Å skrive automatskrift er en form for kanalisering. Den synske eller klarsynte personen som utøver automatskrift mottar budskap i skrift fra åndeverdenen. Den synske formidler åndens budskap til den som blir spådd ved at ånden ”går inn i kroppen” og ved hjelp av penn og papir skrives budskapet ned.

Besvergelser

Besvergelser er en slags oppmaning eller befaling til energiene for å oppnå noe spesifikt. Besvergelser finns i magien og brukes eksempelvis innen Sjamanisme. Besvergelser hjelper den som velger å bli spådd ved at man gjennom kraftfylte formler og tegn retter seg til og oppmaner ulike typer energier i form av de ulike elementer: vann, luft, ild og jord. En besvergelse kan også rette seg mot guder, gudinner eller andre hjelpere. Om det er noe spesifikt du ønsker å oppnå i ditt liv, kan våre synske oppmane de rette energier for deg.

Drømmetyding

Å spå ved hjelp av drømmer er ikke uvanlig. Drømmetyding handler om at seere og andre eksperter tolker drømmer. Drømmer kan være et viktig redskap ved spådom. Drømmenes symbolspråk avslører for spådamen både hva som har hendt og hva som kan komme til å hende. På spålinjen kan du få eksperthjelp med drømmetyding.

Dyrekommunikasjon

Dyrekommunikasjon kan skje ved at en seerske eller synsk person kanaliserer eller ved hjelp av  telepati kommer i kontakt med dyr. Visse medium kommer også i kontakt med dyr som ikke lenger lever. Vi har synske guider som er dyktige på å snakke med dyr.

Englehvisking

Når synske eller medium tar i mot budskap fra engler kalles det englehvisking. Engler formidler også energier, gir trøst, hjelp og mot. Englehvisking kan sees som en slags kanalisering og forekommer ved spådom. De ulike engler har ulike funksjoner, så ulike engler vil dermed formidle ulike budskap og informasjon.

Englekort

Englekort er en kortstokk som utstråler positiv energi. Englekort kan ligne noe på Gudinnekort, men har visse ulikheter. Eksempelvis har englekort ulike engler og deres budskap, mens gudinnekort viser ulike guder og deres budskap. Å spå med englekort innebærer at man ber englene om å hjelpe oss se i både fortid, nåtid og fremtid og motta råd og veiledning. På kortene står et budskap som kan brukes som affirmasjon eller en tanke som den som blir spådd kan ta med seg og tenke på i sitt liv. Synske guider som er dyktige til å spå med englekort har mye kunnskap om de ulike englekort og deres budskap.

Healing

Healing handler oftest om helbredelse. Healere eller Healers har evnen til å skape balanse i en ubalansert kropp og sjel. Healing benyttes også ofte sammen med spådom for å oppnå harmoni, økt avslapning, eller til å få mer energi. Det finns ulike typer healing. Fjernhealing er en type healing som skjer på avstand, eksempelvis når du velger å bli spådd over telefonen.

Heks

En heks er en person som benytter seg av en mengde ulike kunnskaper, redskap og oppskrifter for å hjelpe andre. Hekser har ofte som filosofi ”gjør hva du vil, så lenge du ikke skader noen”. En del hekser er tilhengere av religionen Wicca, som kan anses som en slags naturreligion. Moderne hekser som utøver Wicca har mye fokus på naturen og på å verne alt levende. Våre dyktige hekser er åpne for å spå og hjelpe deg.

Husrens

Ånder kan hjemsøke hus, hjem og andre steder. Hjemsøking kan vise seg blant annet gjennom unaturlige lyder, objekter som har blitt flyttet på, vindpust (selv om alle vinduer og dører er lukket), uforklarlige skygger med mer. Ånder kan ha behov for å gjøre andre oppmerksomme på deres tilstedeværelse. Man antar gjerne at åndene er her for at de har noe uoppklart på jorden. En seer eller synsk person utøver husrens for å fjerne uroen som finns på hjemsøkte steder. Ved husrens benytter man ulike ritualer. Etter en husrensingen kan resultatet bli at det utbrer seg en ro og det blir fredelig.

Hvit magi

Tradisjonelt sett innebærer hvit magi at mennesker som har magiske evner kan påvirke den fysiske verden. Dette oppnås gjennom kontakt med overnaturlige makter for å påvirke noe i god og positiv retning. I følge moderne magikere handler dette mer om at man med ”tankens kraft” oppnår positive mål. Våre synske med erfaring innen hvit magi kan hjelpe deg oppnå positive mål og de endringer du trenger i livet ditt.

Intuisjon

En seer eller synsk arbeider iblant delvis med intuisjonen. Intuisjon er en magefølelse eller empatisk evne til å helt kunne sette seg inn i en annens situasjon og forstå hvordan en viss situasjon kommer til å utvikle seg. En seerske, synsk eller en annen ekstremt intuitiv person får en fornemmelse om hvordan noe er og agerer etter dette. Intuisjon handler mye om å ha en svært god kontakt med sitt indre selv. Det finns spådamer som kun arbeider med sin sterke intuisjon. Vi har synske med sterk intuisjon som kan fornemme hvordan et problem eller en situasjon kan komme til å utvikle seg og hva du må gjøre for å forme livet ditt slik DU ønsker at det skal være.

Kanalisering

Mange tror at kun medium kan kanalisere. Men også seere eller synske personer kan benytte seg av kanalisering som redskap. Når en synsk eller et medium utøver kanalisering innebærer det at de bruker seg selv for å motta budskap fra en annen dimensjon, fra åndeverdenen. Budskap sendes blant annet av engler og hjelpere. Når medium kanaliserer, mottar de først og fremst budskap fra sjeler og mennesker som har gått bort. Mange ringer våre synske som kan kanalisere for å få kontakt med kjære som har gått bort, men du kan også oppleve at budskap kommer fra kanter som du kanskje ikke hadde forventet.

Klarfølt

På engelsk heter denne form for paranormal evne Clairsentience. Ordet klarfølt stammer fra det franske clair (klar). Sentience kommer fra latin - sentire (å føle). Er man klarfølt har man evnen til å selv kjenne hva en person føler eller følte. En klarfølt spåkone må ikke nødvendigvis være i kontakt med mennesket som han eller hun ”kjenner”.

Klarhørt

Clairaudience er det engelske ordet for Klarhørt, en evne som kan anses som en variant av å være klarsynt. Denne paranormale form for fornemmelse innebærer at en synsk person har evnen til å høre lyder eller stemmer som har med en person eller en situasjon å gjøre. Det kan gjelde fortid, nåtid og fremtid. Visse klarhørende, slik som en del medium, kan høre stemmer fra mennesker som har gått bort.

Klarsynt

Klarsynt eller klarseende kommer fra det franske clair (klar). Internasjonalt brukes begrepet Clairvoyant som samlingsnavn for ulike paranormale evner. En klarsynt har evnen til å se i bilder hva som har hendt og hva som kommer til å skje. Å være klarsynt er trolig en medfødt evne. Det kan hende at en seer eller synsk først senere i livet kommer i kontakt med sin gave. Når en seer går inn i en tilstand av utvidet bevissthet opplever seeren ofte at tid og rom opphører.

Kort

Kartomantikk kalles kunsten å spå i kort. Tarot kort er den vanligste formen av kort som benyttes ved spådom. Flere spådamer foretrekker imidlertid å spå med hjelp av vanlige kort. Det er ulike måter man kan spå i kort. En av de vanligste metodene når man spår i kort er å legge såkalte stjerner, eksempelvis det keltiske korset.

Krystaller

Krystaller er et redskap som spådamer kan anvende ved spådom. Krystaller kan også anvendes av den som spådommen gjelder for healing, som beskyttelse, for å hjelpe i en viss situasjon eller av andre spirituelle grunner. Det kan være mye fantastisk i krystaller og det har blitt brukt i generasjoner. Når du snakker med en spådame som arbeider med krystaller kan du få hjelp med en bestemt situasjon men du kan også oppleve å eksempelvis bli gladere, få bedre søvn, mer energi eller bli mer kjærlig.

Medial

Samlingsnavn for personer som kan kontakte den andre siden, eksempelvis medium. Mediale veiledere kan se hva som har hendt og hva som kommer til å hende samt føle ubalanser.

Medium

Et medium tar kontakt med mennesker og dyr som har gått over til den andre siden. Et medium fungerer som en kanal begge veier; medium kan formidle budskap både til og fra den som blir spådd.

Mistet

Vi har flere mediale guider, synske og medium som er spesialiserte på å hjelpe deg finne tapte objekter eller dyr som har gått seg bort eller rømt.

Pendel

En pendel et unikt redskap som ofte benyttes ved spådom for å motta direkte svar om fortid eller fremtid. Pendelen er et objekt, ofte en krystall, som henger i en tråd. En ordentlig pendel skal være av naturmaterialer slik som krystaller, bein, tre eller metall. Når man benytter pendel ved spådom, vil spådamen stille ja/nei-spørsmål til selve pendelen og pendelens vil svare ja eller nei avhengig av hvilken retning pendelen beveger seg i. Mange anser Pendelen som en forlengelse av intuisjonen. I følge denne teorien tydeliggjør pendelen det som spådamens intuisjon allerede vet.

Reiki

På markedet finns en rekke tilbud med eksperthjelp innen Reiki. Reiki har sitt opphav i Japan og er basert på at alle mennesker har en energi man kan kalle livskraften. Dersom denne energien er lav, er vi mer mottakelig for stress og sykdom. Dersom denne energien er høy, er vi mer i stand til å være friske og lykkelige. Reiki er en form for healing men det er også en dypt avslappende metode for økt selverkjennelse og minskning av stress. Reiki kan virke på ulike nivå, også på et åndelig og sjelelig plan.

Runer

Runer er et sett tegn som først oppstod for ca 2000 år siden. I tillegg til at runer har vært brukt for å skrive, har runer vært brukt til spådommer og besvergelser. Runer, tegn innrisset i stein eller tre, er et viktig redskap innen spådom. Runer bæres også ofte som talismaner. Hver rune er koblet til en av gudene i den nordiske mytologien. Det var derfor man risset inn runer på redskap for å eksempelvis bringe jaktlykke etc. Dersom du vil spå deg med runer er det en fordel at runene vil kunne gi deg riktige og enkle svar. Med runer kan en spådame også se underliggende faktorer i en situasjon og via runene få kunnskap om hvilke valg man kan og bør gjøre. Runer benyttes i blant ved spådom.

Seer

En mann som har evnen å se det andre ikke ser kalles en Seer. Han kan se inn i fremtiden. Mange seere bruker redskap som pendel, krystaller, kort og krystallkule.

Seerske

En seerske er en kvinne som har evnen til å se det andre ikke ser. Seersken kan ofte se inn i fremtiden. En seerske kan anvende redskaper som krystaller, krystallkule, kort og pendel, eller andre spå redskap. Det hender iblant at politiet, eksempelvis i Sverige, har kontakt med en seerske i forbindelse med å løse en sak.

Sjaman

Ordet sjamanisme stammer fra språket evenki (fra Sibir) og betyr ”den som vet”. Sjamaner arbeider med naturens mysterier og forutsetter at naturen er besjelet. Sjamanene får veiledning av naturens skyttsånder som ofte opptrer som kraftdyr. Med hjelp fra disse kraftdyr, trommer og sang kan sjamaner sette seg selv i transe og forflytte seg selv, og iblant også andre personer, til åndeverdenen. I åndeverdenen får man budskap om hendelsers virkelige årsak og kan gjennom dette påvirke virkelighetens hendelsesforløp. Sjamaner har store likheter med hekser, spesielt når deg gjelder det store fokus på naturen og magiske ritualer.

Spirituell

Spirituelle personer sies å kunne være i kontakt med universet. Ordet spirituell er på mange måter synonymt med ordet åndelig. Et spirituelt menneske er intuitivt og i nær kontakt med sitt åndelige jeg. Begrepet spiritualitet uttrykker ofte det åndelige livets mer konkrete former. En seerske så vel som en spådame, synsk eller et medium kan være en spirituell person.

Spådame

En spådame er en kvinne som arbeider med redskap for å tolke tegn i det som har hendt eller kommer til å hende i et menneskets liv. Spådamer spår ofte i både fortid, nåtid og fremtid. Å spå deg hos en spådame innebærer for det meste at du stiller spørsmål om din fremtid. Gjennom sine redskaper vil spådamen gi deg svar. Spådamens redskaper kan eksempelvis være tarot kort, englekort, vanlige kort, pendel og krystaller. Noen spådamer titter også i krystallkulen ved spådom.

Spåmann

En spåmann arbeider med redskap for å tolke tegn i det som har hendt eller kommer til å hende i et menneskets liv. Spåmenn spår ofte i både fortid, nåtid og fremtid. Å spå deg hos en spåmann innebærer for det meste at du stiller spørsmål om din fremtid. Gjennom sine redskaper vil spåmannen gi deg svar. Spåmannens redskaper kan eksempelvis være tarot kort, englekort, vanlige kort, pendel og krystaller.

Spåtjenester

Tenk på når du kontakter våre spådamer, medium, klarsynte og synske…

Du trenger aldri føle at du har et dumt spørsmål å stille. Sannsynligvis er ikke du den første med nettopp dette spørsmålet. Du må aldri være redd for å stille alle de spørsmål du kjenner at du trenger svar på. Livet har en evne til å slå saltomortale rett som det er, og da kan det være givende å snakke med et av våre medium og spådamer eller seere for å få en forståelse i det som hender, i det som har skjedd og for å forstå hva som er på vei til å hende i fremtiden.

Tenk også på hva som er grunnen for at du ringer og vil spå deg. Er meningen med ditt spørsmål å få bekreftet det du allerede har kjent på selv? Er det for å få kontroll over din situasjon? Vil du vite svaret om noe? Husk at spådamen kanskje ikke alltid sier det du hadde håpet å få høre, men det du har mest nytte av akkurat nå for at du senere skal kunne ta deg av den andre problematikken.

Før du ringer kan det være nyttig om du skriver ned de spørsmål som du har. Dette er for at du skal kunne få hjelp med alle dine spørsmål uten at du glemmer noe. Når du ringer din spådame, seerske, medium eller heks er det bra om du har lappen med dine spørsmål i nærheten.

Ulike synske og spåkvinner spår på ulike vis. Ofte kan de havne i en flod av informasjon fra åndeverdenen, noe som kan føre til at hun snakker veldig fort. Om du opplever at det går for fort, ikke vær redd for å be spådamen eller den synske om å gjenta det som ble sagt.

Du kan alltid, og når som helst under spådommen, stille spørsmål. Det viktige er jo at du får svar på det du lurer på og at du forstår budskapet du mottar. Du er hjertelig velkommen til å sende inn tilbakemelding om din samtale. Det gjør du på rådgiverens egen side som du kommer til når du klikker på rådgiveren.

Hjertelig velkommen!

Synsk

Synske har evner som gjør at de ser fortid og fremtid gjennom bilder. Synske personer kan også se andre ting som er skjult for det blotte øyet. Begrepet synsk er nært beslektet med klarsynt. Medier kan ha en synsk evne. Synske personer er ofte svært dyktige til å spå.

Tarot

Tarot stammer fra Italia og har eksistert som spå redskap i mer enn 300 år. I dag er det veldig populært å benytte seg av tarot ved spådom. En typisk tarot kortstokk består av den store arkana og den lille arkana, totalt 78 kort. Når en spådame spår deg ved hjelp av tarot kan du få svar på både fortid, nåtid og fremtid.

Åndelig

Et åndelig menneske er gjerne en intuitiv person som er i kontakt med sin opprinnelse, det vil si sitt åndelige jeg. Å være åndelig innebærer at man er i kontakt med universets ”høyere makter”. Ordet kan sies å ha lignende betydning med ord som eksempelvis spirituell.

 
 
Få beskjed når vi tilbyr gratisminutter!
Feil mobilnummer
Feil e-postadresse
 Trykk her for å ringe nå!820 97 123 29,90 kr/min
Denne siden bruker cookies. Hvis du godtar dette, trykk på knappen. Les mer
GREIT FOR MEG!