KVALITETSSIKRET TJENESTE
GODKJENTE MEDIUM
Spåtjenester

820 97 030

26 kr/min

 

 

Klarsynte tilbyr eksperthjelp til politiet

Selv politiet står fast iblant, og må kalle inn eksperthjelp fra klarsynte. Eksperthjelp er viktig.


Klarsynte tilbyr eksperthjelp til politiet
Klarsynte tilbyr eksperthjelp til politiet

Et tema som skaper en del uenighet er i hvilken grad politiet tar klarsynte til hjelp i vanskelige forsvinningssaker. Fra offisielt hold benektes det ofte kategorisk, men det kan være grunn til å tro at samarbeidet mellom politi og klarsynte er langt mere utbredt enn vi blir fortalt. SKIFT Her i Norge har en håndfull forsvinningssaker fått mye oppmerksomhet i media de seneste tiårene. Når politiet går ut offentlig og ber publikum om tips får de bred respons, både fra personer som har hørt eller sett noe, og fra klarsynte som forteller at de kan se eller føle noe om hvor den savnede befinner seg. Det er delte meninger om hvor nyttig det er med denne typen tips. En tidligere politioverbetjent uttalte i 2012 at han aldri hadde opplevd at synske hadde kommet med fornuftige innspill i forsvinningssaker, og han oppfordret klarsynte til å holde seg unna etterforskningen. Med dette utgangspunktet vil tips fra en klarsynt langt ifra defineres som eksperthjelp. SKIFT Det finnes argumenter som kan støtte opp om politioverbetjentens utspill om å holde synske vekk fra etterforskningen, og ett av dem dreier seg om de pårørende. Når noen trer frem og hevder at de har informasjon om en savnet person vil det vekke håpet hos pårørende, og det vil bli desto tyngre for dem om det viser seg at det ikke var hold i påstanden. Et annet argument er at det er vanskelig for etterforskere å ignorere informasjon, uansett hvem den kommer fra. SKIFT Men i de fleste politidistrikter her i landet vil tips fra klarsynte følges opp på lik linje som andre tips, såfremt de er konkrete nok. Det vil si at selv om tipsene ikke akkurat blir betraktet som Eksperthjelp blir de heller ikke ignorert eller forkastet uten nærmere ettersyn. SKIFT På åttitallet samarbeidet en profilert synsk kvinne, Anna Elisabeth Westerlund, med politiet i Bergen om en rekke saker. Selv om flere av sakene er godt dokumentert er det et sprik i hvordan selve samarbeidet blir definert. Westerlund selv beskrev det som et helt konkret samarbeid mellom politiet og henne selv, der hun fungerte som eksperthjelp, men dette avvises av politiet. I de aller fleste tilfellene var det etter forespørsel fra de pårørende at politiet kontaktet Westerlund, når de sto uten spor i en forsvinningssak. Slik kan de omgå definisjonen av et offisielt samarbeid, selv om resten av samspillet ikke var påvirket av hvem som hadde initiert kontakten: I møter eller seanser følte og så Westerlund detaljer i for eksempel terreng der den savnete befant seg, men hun var avhengig av lokalkjennskap fra politi og pårørende for å konkretisere synene. SKIFT Gjennomgående er det slik i de fleste land at politiet benekter at de samarbeider med synske, men hardnakkete teorier vil ha det til at hos visse instanser, for eksempel FBI i USA, er det et utstrakt og systematisk samarbeid som har foregått i mange år men som stadig blir dysset ned. Nå ligger det i tiden at flere og flere er åpne for å godta synske evner som noe naturlig og konkret, så kanskje vil det etter hvert komme frem i lyset hvis slikt samarbeid eksisterer. Og når alt kommer til alt: Eksperthjelp er noe man ber om når man selv står fast, og det skjer selv den beste!

 

Vil du snakke om Klarsynte tilbyr eksperthjelp til politiet ring til:

 
Clair
Ledig
 
Heks, Synsk, Spådame, Healing, Medium, Tarotkort
Clair har jevnlig kontakt med åndeverden, hun har bred erfaring. Hun er synsk og vil...
Bloggere
 
Susanne
Ledig
 
Spådame, Eksperthjelp, Medium, Pendel, Spåkone, Spåtelefon
Susanne er en spådame som hjelper deg når du behøver noen som lytter og gir klare...
 
Viktoria
Ledig
 
Spåtjenester, Eksperthjelp, Spådame, Spåkone, Tarotkort, Spåtelefon
Viktoria er en positiv og sterk spådame som har lang erfaring med å spå. Hennes...
 
Ylva
Opptatt
 
Spåkone, Klarsynt, Klarsynte, Spåtelefon, Tarotkort, Spåtjenester
Ylva er en synsk spådame på spåtelefonen. Hun kan spå deg i tarottv kort og er en...
 
 

Artikkelforslag til deg

Det finnes eksperthjelp for de fleste utfordringer

Det finnes eksperthjelp for de fleste utfordringer

1916 visninger
Det er mange situasjoner i livet der du kan trenge eksperthjelp. I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen av de som utfører eksperthjelp.
 
Skap en magisk verden

Skap en magisk verden

1974 visninger
Da vi ble født var vi ikke klar over denne verden. Vi var ikke klar over hvordan denne verden ble skapt. Nå, som voksne, vet vi at alle ting på denne planeten er skapt av oss, og vi antar at vi vil skape mer. De tingene som finnes nå er resultatet av det arbeidet vi gjorde i fortiden. Fremtiden vil være resultatet av det vi prøver å skape nå. På den måten kan vi godt si at vi mennesker er medskapere av denne verden.
 
Dommedag og katastrofer

Dommedag og katastrofer

1427 visninger
Denne artikkelen er om året 2012, og andre tanker rundt jordens undergang. Husker dere hypotesen om at verden skulle gå under i 2012? Det var mange mennesker som var veldig redde.
 
 
 
 

Prisen for å ringe vår teletorgtjeneste på 820 97 030 er 26 kr/min. Du betaler via telefonregningen

Gå ikke glipp av det når vi gir bort gratis minutter! Fyll i dine opplysninger her:
 

 Trykk her for å ringe nå!820 97 030 26 kr/min
Denne siden bruker cookies. Hvis du godtar dette, trykk på knappen. Les mer
Aksepterer